Asset Publisher Asset Publisher

Konferencja Dyrektora Generalnego LP w sprawie zastosownia środka tymczasowego

20 września podczas konferencji dyrektor generalny Konrad Tomaszewski przedstawił stanowisko Lasów Państwowych w sprawie uzupełnienia wniosku o zastosowanie środka tymczasowego, o jaki wnosi Komisja Europejska w sprawie Puszczy Białowieskiej.

Dyrektor generalny LP w czasie konferencji podkreślił, że nadleśniczowie z Białowieży, Browska i Hajnówki stosują się do postanowienia wiceprezesa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 27 lipca dotyczącego środków tymczasowych.

Od chwili wydania postanowienia nadleśnictwa w Puszczy Białowieskiej prowadzą jedynie działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa publicznego oraz ochronę siedlisk i gatunków przy wykorzystaniu metod nieaktywnej gospodarki leśnej. Działania te są w pełni dopuszczalne w ramach wyznaczonych przez wiceprezesa TSUE i mogą oznaczać usuwanie drzew, np. martwych lub osłabionych stojących przy szlakach komunikacyjnych i miejscach uczęszczanych przez odwiedzających Puszczę.

Nie ma dotąd żadnego innego postanowienia, a tym bardziej wyroku w sprawie będącej przedmiotem pozwu Komisji Europejskiej przeciw Rzeczpospolitej Polskiej. KE w minionym tygodniu przesłała do TSUE prośbę o uzupełnienie wniosku o zastosowanie środków tymczasowych i określenie przez trybunał możliwej kary za nieprzestrzeganie tych środków.