Asset Publisher Asset Publisher

Komunikat

w sprawie artykułu w Białostockiej Gazecie Wyborczej z dnia 1 czerwca pt. Firmy meblarskie mówią „nie” dla drewna z wycinki Puszczy Białowieskiej.

Podane w artykule informacje są nieprawdziwe i nierzetelne.

Nieprawdą jest podana w artykule informacja, że cytat: „Istotne jest również to, że Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku straciła certyfikat FSC (Forest Stewardship Council)…" i dalej, cytat: „Certyfikat ten obejmował wszystkie nadleśnictwa pod opieką RDLP od listopada 2014".
Prawdą jest, że Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku aktualnie posiada ważne certyfikaty, potwierdzające prowadzenie gospodarki leśnej z uwzględnieniem krajowych regulacji prawnych oraz międzynarodowych traktatów i porozumień, których Polska jest sygnatariuszem. Oznacza to, że gospodarka leśna prowadzona jest z poszanowaniem zasad ochrony przyrody, udostępniania lasów społeczeństwu, praw pracowniczych, planowania i dokumentowania działalności, relacji z lokalnym społeczeństwem oraz organizacjami pozarządowymi.
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku otrzymała 11 sierpnia 2011r certyfikat FSC o numerze SGS-FM/COC-008962, obejmujący 28 nadleśnictw. Od początku przyznania certyfikatu  nie obejmował on nadleśnictw z Puszczy Białowieskiej.
Od 14.11.2014r. wszystkie nadleśnictwa wchodzące w skład RDLP w Białymstoku objęte są certyfikatem PEFC o numerze PL PEFC-140187.
Oba certyfikaty były przyznawane po wymaganej procedurze, łącznie z konsultacjami społecznymi i poddawane są okresowym kontrolom i audytom.

Nieprawdą jest podana w artykule informacja, że cytat: „Te inne firmy to np. Pfleiderer Grajewo S.A, która wstrzymała odbiór surowca z puszczańskich nadleśnictw do czasu wyjaśnienia kontrowersji".
Prawdą jest, że zarówno Pfleiderer Grajewo S.A. jak i IKEA od kilku lat nie kupowały drewna z nadleśnictw w Puszczy Białowieskiej.

W nadleśnictwach w Puszczy Białowieskiej drewno sprzedawane jest zgodnie z procedurami obowiązującymi w Lasach Państwowych. Większość pozyskanego drewna służy przede wszystkim do zaspokojenia potrzeb lokalnych społeczności i przedsiębiorców. Jedynie nadwyżka drewna sprzedawana jest w otwartym systemie aukcyjnym.