Asset Publisher Asset Publisher

Komisja Sejmowa w Puszczy Białowieskiej

15 marca w lasach Puszczy Białowieskiej odbyła się wizytacja Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.

Tematem wizytacji była „ Współpraca samorządów z Lasami Państwowymi i Białowieskim Parkiem Narodowym, przyczyny i skutki zaniechania racjonalnej gospodarki leśnej w latach 2008-2015 na terenie Puszczy Białowieskiej".

Posłowie, przedstawiciele władz rządowych i samorządowych województwa podlaskiego, Ministerstwa Środowiska, Lasów Państwowych, Białowieskiego Parku Narodowego, świata nauki i organizacji pozarządowych oglądali na własne oczy Puszczę i to, jak ogromne szkody poczynił w niej kornik.

Leśnicy wyjaśniali słuchaczom powody złożenia do Ministerstwa Środowiska, aneksu do Planu Urządzenia Lasu Nadleśnictwa Białowieża. Celem aneksu jest usunięcie zaatakowanych świerków z terenu Nadleśnictwa Białowieża oraz zapewnienie bezpieczeństwa poprzez wycinkę stojących, zamierających drzew, stanowiących zagrożenie publiczne i pożarowe.

Znakomita większość uczestników wizji terenowej, w tym lokalnych władz samorządowych oraz naukowców, opowiadała się za aktywną ochroną Puszczy Białowieskiej poprzez jej pielęgnację. W ich opinii, racjonalne jest usunięcie suchych zasiedlonych drzew, zagrażających bezpieczeństwu publicznemu przy drogach i szlakach turystycznych.

Po wizytacji na powierzchniach leśnych, odbyła się dyskusja nt. gospodarki leśnej w Puszczy Białowieskiej, w której leśnicy, samorządowcy i ekolodzy prezentowali swoje opinie na temat przyszłości Puszczy Białowieskiej.