Asset Publisher Asset Publisher

Dlaczego zakaz wstępu do lasu?

Pracujemy nad tym, aby w bezpieczny sposób udostępnić Państwu jak największą powierzchnię Nadleśnictwa Białowieża.

Jako Służba Leśna jesteśmy zobowiązani do podejmowania kroków w celu zachowania bezpieczeństwa osób przebywających w lasach. Jesteśmy przekonani, że w obliczu aktualnego stanu sanitarnego lasów, którymi się opiekujemy, wprowadzenie okresowego zakazu wstępu do lasu jest właściwym i odpowiedzialnym, choć z pewnością również radykalnym krokiem. Życie i bezpieczeństwo osób odwiedzających Puszczę jest dla nas priorytetem.

Cały czas pracujemy nad tym, aby w bezpieczny sposób udostępnić Państwu jak największą powierzchnię nadleśnictwa. Jest to jednak – w obliczu skali klęski, jaka wystąpiła na terenie Nadleśnictwa Białowieża – działanie długofalowe.

Dzięki podjętym do tej pory pracom, udostępniamy najbardziej popularne ścieżki i szlaki:

  • ścieżkę edukacyjną „Żebra Żubra",
  • ścieżkę edukacyjną „Szlak Dębów Królewskich",
  • ścieżkę edukacyjną „Miejsce Mocy",
  • drogę Narewkowską,
  • drogę Sinicką, na odcinku od drogi wojewódzkiej 689 do drogi Olemburskiej,
  • dojazd do Rezerwatu Pokazowego Żubrów Białowieskiego Parku Narodowego,
  • dojazd od drogi Narewkowskiej do miejsca ogniskowego „Hajduki"

oraz obszar nadleśnictwa położony na wschód od odcinka drogi wojewódzkiej nr 689, między miejscowością Białowieża a Granicą Państwa.

Informacje, wraz z dokładną mapą obszarów objętych zakazem oraz obszarów udostępnionych do ruchu, opublikowane zostały przed wprowadzeniem zakazu na stronie internetowej Nadleśnictwa Białowieża, w Biuletynie Informacji Publicznej, były również przesłane do podmiotów świadczących usługi turystyczne na terenie Gminy Białowieża, urzędów i instytucji lokalnych oraz rozwieszone na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy Białowieża.

Bardzo nam przykro, jeśli okresowy zakaz wstępu, jaki zmuszeni byliśmy wprowadzić, w jakikolwiek sposób pokrzyżował Państwa plany. Kiedy tylko usuniemy drzewa niebezpieczne i stan lasu na to pozwoli, zamknięte drogi, szlaki i lasy, zostaną niezwłocznie udostępnione – o czym również będziemy informować w wymienionych mediach.