Informacje o prowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego

W związku z postępującą elektronizacją zamówień publicznych Nadleśnictwo Browsk w Gruszkach informuje, że podstawowym narzędziem komunikacji z Wykonawcami w trakcie prowadzonych postępowań przetargowych o udzielenie zamówienia publicznego jest Platforma Zakupowa.

Zarządzenia i decyzje.

Zarządzenia i decyzje - publikacja tymczasowa związana ze zmianami w Biuletynie Informacji Publicznej.

Plan postępowań o udzielenie zamówień

Nadleśnictwo Browsk w Gruszkach zamieszcza Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 (dostępny do pobrania na dole strony).