Asset Publisher Asset Publisher

Plan postępowań o udzielenie zamówienia

Nadleśnictwo Browsk w Gruszkach zamieszcza Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 (dostępny do pobrania na dole strony).

 

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 wersja nr 2 Zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 06.09.2021 nr 2021/BZP 0006596/02/P. 

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 wersja nr 1 zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 26.05.2021 r. nr 2021/ZP 00065396/01/P.