Asset Publisher Asset Publisher

Ochrona lasu.

Od kiedy człowiek zdał sobie sprawę, że by korzystać z darów natury, nie uszczuplając przy tym jej zasobów, trzeba prowadzić rozumną gospodarkę leśną zajął się również ochroną lasu.

Ochrona lasu jest dziedziną nauki wykorzystującą praktyczną wiedzę leśną o sposobach, środkach i czynnościach mających na celu zapewnienie lasom bezpieczeństwa i stworzenia warunków do prawidłowego wzrostu i rozwoju.

Zadaniem ochrony lasu, poza dokładnym poznaniem czynników chorobotwórczych, jest badanie przyczyn powstawania chorób lasu, opracowywanie sposobów likwidacji potencjalnych źródeł chorób lasu, prowadzenie profilaktyki i terapii leśnej.

Ochrony lasu nie można rozpatrywać jako osobnej dziedziny nauki i w oderwaniu od innych działów wiedzy o gospodarce leśnej. Ochrona lasu wiąże się ściśle z typologią leśną, ekologią, urządzaniem lasu, hodowlą, użytkowaniem i łowiectwem. W ramach ochrony lasu znajduje się również ogólnie pojęta ochrona przyrody. Problemy ochrony lasu nie mogą i nie są problemem wyłącznie leśników.

Las jest dobrem ogólnospołecznym i troska o lasy należeć powinna do obowiązków każdego z nas, a wówczas realizacja zadań związanych z ochroną lasu będzie o wiele łatwiejsza i efektywniejsza.