Asset Publisher Asset Publisher

Monitoring przyrodniczy.

Monitorowanie i ocena działalności Nadleśnictwa Browsk w zakresie prowadzonej gospodarki leśnej

Podsumowanie monitorowania stanu lasu obejmuje tylko część gromadzonych danych przez nadleśnictwo. Powinny to być informacje pozwalające się zorientować przeciętnemu obywatelowi o obserwowaniu zmian, jakie zachodzą na zarządzanym przez nadleśnictwo terenie.