Asset Publisher Asset Publisher

MIEJSCA OGNISKOWE

Nadleśnictwo Browsk w Gruszkach dysponuje dwoma miejscami ogniskowymi.

 

1. Obiekt rekreacyjno-dydaktycznego „Pod Dębami” oddz. 78Ba (leśnictwo Przechody)

Miejsce ogniskowe znajduje się na skraju lasu w miejscowości Świnoroje na terenie leśnictwa Przechody (oddz. 78Ba). Znajdują się tam wiaty z miejscami siedzącymi dla ok. 40 osób. Uroku miejsca dodaje grupa starych dębów szypułkowych, rosnących w sąsiedztwie. Na terenie obiektu znajduje się boisko do siatkówki plażowej, natomiast tuż obok miejsce postoju pojazdów.

 

2. Wiaty turystyczne „Dworny Grądek” oddz. 80Cb (leśnictwo Olchówka)

Wiaty znajdują się na trasie ścieżki edujcyjnej „Szlakiem orlika krzykliwego” i posiadają miejsca siedzące dla ok. 40 osób. Miejsce ogniskowe znajduje się w lesie ok. 650 m od Ośrodka Edukacji Przyrodniczej w Gruszkach i ok. 1 km od najbliższego parkingu leśnego w Gruszkach (nie ma możliwości podjechania samochodem bliżej). W okolicy wiat rozpościera się piękny widok na dolinę rzeki Narewki, a wspaniały leśny klimat tworzą wiekowe dęby.

 

Aby Nadleśnictwo Browsk w Gruszkach udostępniło miejsce ogniskowe, Wnioskodawca powinien wypełnić i podpisać formularz dostępny poniżej i złożyć go (osobiście w sekretariacie, za pośrednictwem faxu lub emailem) z wyprzedzeniem co najmniej tygodnia od planowanej daty wynajmu oraz uiścić opłatę najpóźniej na trzy dni robocze przed planowanym terminem wynajmu lub przelewem na rachunek bankowy nadleśnictwa.
W celu korzystania z miejsc ogniskowych należy zapoznać się z obowiązującym Zarządzeniem Nadleśniczego Nadleśnictwa Browsk w Gruszkach z dnia 4.07.2024 (znak ZG.715.26.2024) w sprawie opłat za udostępnienie miejsca ogniskowego (dostępny poniżej).