Asset Publisher Asset Publisher

Lasy Nadleśnictwa.

Nadleśnictwo Browsk jako część Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Puszczy Białowieskiej”, należy do najbogatszych pod względem przyrodniczym kompleksów leśnych w kraju.

Położone jest na terenie województwa podlaskiego w gminach Narewka, Narew i Hajnówka.

Lasy Nadleśnictwa znajdują się w II Krainie Przyrodniczo – Leśnej Mazursko Podlaskiej, 6 Dzielnicy – Puszczy Białowieskiej.

Nadleśnictwo powstało w 1921 roku, obejmując swym zasięgiem północno-wschodnią część ówczesnej Puszczy Białowieskiej (obecnie część terenów Białorusi). Reaktywowane zostało w 1945 roku w granicach państwa polskiego.

W 1973 roku Nadleśnictwo zostało powiększone przez przyłączenie terenów Nadleśnictwa Narewka (wcześniej, tj. w 1970 roku do Nadleśnictwa Narewka włączono tereny Nadleśnictwa Lacka Puszcza, będącego pozostałością po Puszczy Bielskiej).

Od strony północnej tereny nadleśnictwa graniczą z rzeką Narwią (na części jest to sztuczny zbiornik Siemianówka). W miejscowości Narew tereny nadleśnictwa położone są na północ od rzeki Narew. Sąsiednie Nadleśnictwa to od północy Nadleśnictwo Żednia, od zachodu Nadleśnictwo Bielsk i Nadleśnictwo Hajnówka, od południa nadleśnictwo Białowieża i Białowieski Parki Narodowy. Część gruntów Nadleśnictwa od strony wschodniej graniczy z Państwem Białoruś.

Jego nazwa pochodzi od osady, która aktualnie znajduje się w białoruskiej części Puszczy.

Nadleśnictwo wszelkie swoje prace opiera o założenia polityki leśnej państwa i zasadę trwałego i zrównoważonego rozwoju. Realizuje w szerokim zakresie zalesianie terenów porolnych w bezpośrednim sąsiedztwie zwartego kompleksu.

Powierzchnia Nadleśnictwa Browsk podzielona jest na 3 obręby leśne:

1. Browsk – 6969,02 ha w tym w obrębie Browsk grunty będące we współwłasności Nadleśnictwa i osób fizycznych 

2. Lacka Puszcza – 7091.57 ha

3. Narewka – 6325,06 ha

Układ typów siedliskowych Nadleśnictwa jest zbliżony do udziału siedlisk całej Puszczy Białowieskiej. Charakteryzuje go duże zróżnicowanie potencjału produkcyjnego, znaczny udział siedlisk wilgotnych i bagiennych oraz przewaga siedlisk zbliżonych do żyznych.