Asset Publisher Asset Publisher

Wspólnie odkryjmy dziedzictwo Puszczy

Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie prosi o pomoc w stworzeniu archiwum dziejów Puszczy Białowieskiej.

Lasy Państwowe chcą jak najlepiej poznać dziedzictwo kulturowe Puszczy Białowieskiej oraz historię miejsc związanych z działalnością lokalnej społeczności.

Odwiedź stronę Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie.

Ośrodek w Gołuchowie zwraca się z prośbą o udostępnienie materiałów archiwalnych. Niezwykle pomocne w przygotowaniu rzetelnego opracowania będą zdjęcia, druki, dokumenty kartograficzne, dzienniki czy też pamiętniki.

Materiały należy przesyłać do Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie,
ul. Działyńskich 2, 63-322 Gołuchów.

W razie jakichkolwiek pytań  można się skontaktować z pracownikami OKL (tel. 62 761 50 45 wew. 120; 622 761 50 36; 608 354 478)
lub też przesłać pytania na adres: okl@okl.lasy.gov.pl