Asset Publisher Asset Publisher

WSPÓLNE ĆWICZENIA PRZECIWPOŻAROWE

W czwartek 17 sierpnia br. odbyło się praktyczne doskonalenie umiejętności gaszenia pożarów trudnodostępnych obszarów leśnych kompleksów Puszczy Białowieskiej. We wspólnym szkoleniu przeciwpożarowym wzięły udział jednostki PSP w Hajnówce, OSP w Narewce, Olchówce, Lewkowie Starym, Siemianówce i Białowieży, a także Straż Leśna z Nadleśnictw Białowieża, Browsk, Hajnówka oraz pracownicy Białowieskiego Parku Narodowego.

Część teoretyczna odbyła się w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej w Gruszkach, a swoje prezentacje wygłosili Nadleśniczy Nadleśnictwa Hajnówka – Mariusz Agiejczyk, Dariusz Nizioł – Specjalista SL ds. ochrony lasu w Nadleśnictwie Białowieża oraz Krzysztof Grzywiński – Inżynier nadzoru w Nadleśnictwie Browsk w Gruszkach. Głównym tematem łączącym wszystkie wystąpienia był wpływ posuszu świerkowego na zagrożenie pożarowe w Puszczy Białowieskiej. Omówione zostały podejmowane do tej pory działania prewencyjne oraz planowane zakupy sprzętu przeciwpożarowego (np. drona), a także inwestycje w ciągu najbliższych lat – jak budowa nowej dostrzegalni p-poż.

Ćwiczenia praktyczne trwały ponad 2 godziny, a upozorowany pożar miał miejsce na terenie leśnictwa Olchówka, natomiast punkt czerpania wody został zorganizowany przy Kosym Moście. Założono pożar poszycia leśnego oddalony o ok. 4 km od punktu czerpania wody na rzece Narewka. Podczas ćwiczeń zrealizowano zadania mające na celu rozpoznanie oraz działania gaśnicze podczas pożaru poszycia leśnego, podział terenu działań na odcinki bojowe, organizację łączności na potrzeby działań ratowniczych, dysponowanie dodatkowych sił i środków oraz rozbudowę systemu dostarczania wody na duże odległości.

 

Szkolenie przeciwpożarowe z pewnością zaowocuje w przyszłości szybką i skuteczną reakcją w przypadku pojawienia się ognia w lesie. Mamy jednak nadzieję, że nikt z nas nie będzie miał okazji, by wykorzystać te umiejętności w praktyce.