Asset Publisher Asset Publisher

WODA DLA ZWIERZĄT

Woda to nieodzowny element wszystkich żywych istot. Szczególną rolę odgrywa w lesie, gdzie korzystają z niej liczne rośliny i zwierzęta.

Wszyscy zdajemy sobie sprawę, iż jednym z najważniejszych strategicznie problemów dla przyrody jest kształtowanie i ochrona zasobów wodnych oraz gospodarowanie wodą. Wody powierzchniowe (rzeki, jeziora, stawy, naturalne oczka wodne), a także mokradła tworzą bardzo cenne ekosystemy o zróżnicowanej gatunkowo florze i faunie.

W Nadleśnictwie Browsk  w Gruszkach istnieje 18 wodopojów – naturalnych oczek wodnych, specjalnie dostosowanych dla zwierząt żyjących na naszym terenie.

Zbiorniki wodne oraz położone wokół nich tereny są miejscem bytowania wielu rzadkich gatunków roślin i zwierząt.

Równomiernie rozmieszczone oczka są chętnie odwiedzane przez jelenie, sarny, dziki, a przede wszystkim żubry, zwłaszcza teraz gdy ilość wody w lesie jest ograniczona z powodu suszy. Świadczą o tym liczne ślady zwierząt - tropy i odchody pozostawione wokół zbiorników. Widuje się także mnóstwo gatunków ptaków, które odwiedzają je nie tylko, aby zaspokoić pragnienie, ale także by zaczerpnąć wodę potrzebną do budowy swoich gniazd błotem, tak jak robią to np. drozdy, dymówki.

Zbiorniki takie stanowią także ważne miejsce na trasach migracyjnych ptaków. Śródleśne oczka wodne, stawy czy cieki nie tylko cieszą oczy odwiedzających lasy ludzi, są także naturalnymi wodopojami dla mieszkających w lasach zwierząt, są też jedną z form tzw. małej retencji.