Asset Publisher Asset Publisher

WIZYTA PRACOWNIKÓW Z NADLEŚNICTWA DRAWSKO

Na terenie Puszczy Białowieskiej odbyła się wyjazdowa narada terenowa dla pracowników Nadleśnictwa Drawsko.

W piątek, 25.08 mieliśmy przyjemność gościć pracowników Nadleśnictwa Drawsko (RDLP Szczecinek). Wizyta ta miała na celu przybliżenie pracy leśników w sąsiedztwie Białowieskiego Parku Narodowego. Spotkanie rozpoczęliśmy krótką prezentacją opowiadającą o Leśnym Kompleksie Promocyjnym „Puszcza Białowieska”, następnie udaliśmy się do Herbarium oraz na ścieżkę edukacyjną „Szlakiem żubra”. Nasi goście mieli okazję poznać różne aspekty zagospodarowania turystyczno-edukacyjnego, które wprowadziliśmy na terenie Nadleśnictwa Browsk. Całość zwiedzania zakończyliśmy przejazdem na miejsce ogniskowe „Pod dębami”, gdzie wspólnie omawialiśmy różne aspekty udostępniania lasu do celów turystycznych.

Aby bardziej przybliżyć temat tutejszych lasów, wizyta obejmowała również tereny położone w Nadleśnictwie Białowieża, Hajnówka, jak również Białowieski Park Narodowy oraz białoruską stronę Puszczy Białowieskiej.

Koleżanki i Koledzy z Zachodniopomorskiego chętnie wymieniali się doświadczeniami i wypytywali o te aspekty działań edukacyjnych, które mogliby wprowadzić u siebie.