Asset Publisher Asset Publisher

WIZYTA MŁODYCH LEŚNIKÓW Z CZECH

W dniu 4 września br. odwiedziła nas grupa czeskich uczniów Szkoły Leśnej w Pisku.

Uczniowie maturalnej klasy przyjechali do Polski na tydzień i jest to już 18 rok (!) współpracy pomiędzy Technikum Leśnym w Białowieży, a Szkołą Leśną w Pisku. Rokrocznie we wrześniu odbywa się tygodniowa wymiana uczniów tych placówek. Dzięki temu młodzi leśnicy mogą się poznać specyfikę gospodarki leśnej prowadzonej poza rodzimym krajem.

Uczniowie przyjechali do Nadleśnictwa Browsk, aby dowiedzieć się o pracy leśnika na terenach cennych przyrodniczo. Spotkanie rozpoczęło się w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej w Gruszkach, gdzie uczestnicy zapoznali się ze specyfiką puszczańskich nadleśnictw, różnorodnością form ochrony przyrody oraz aktualnymi problemami lokalnych leśników. Następnie pojechaliśmy na teren leśnictwa Jelonka, gdzie zostały pokazane połacie zamarłych świerków po gradacji kornika drukarza. Punktem wycieczki, który szczególnie zainteresował młodych leśników były grodzone odnowienia naturalne różnych gatunków puszczańskich drzew.

Dziękujemy za odwiedziny i zapraszamy za rok!