Asset Publisher Asset Publisher

Wizyta Inspektorów Ochrony Środowiska

W dniu 19 10. br. nasze Nadleśnictwo odwiedziło ponad trzydziestu Inspektorów Ochrony Środowiska z całego kraju, którym przedstawiono sposób funkcjonowania gospodarki leśnej w Puszczy Białowieskiej na przykładzie m.in. Nadleśnictwa Browsk.

Gościom zaprezentowano między innymi cenne siedliska przyrodnicze, uprawy pochodzenia naturalnego oraz sztucznego,  miejsca gdzie cenne, ponad 100 letnie drzewostany świerkowe uległy gwałtownemu rozpadowi. Uczestnicy warsztatów mieli okazję zapoznać się z problemami zachowania trwałości lasu w warunkach, gdzie nie prowadzi się ochrony czynnej.

Zostali również poinformowani o tematach realizowanych w Nadleśnictwie związanych z orlikiem krzykliwym i żubrem oraz o szeroko znanym programie „żubry on line”, gdzie kamerka w okresie jesienno -zimowym przekazuje na żywo życie, dokarmianych w pobliżu biura nadleśnictwa, żubrów, ale nie tylko.  Tzw. „polanę żubrową” odwiedza nie tylko król Puszczy Białowieskiej, ale także inne dzikie zwierzęta, jak: wilki, rysie, jelenie czy dziki.

Takie spotkania bardzo pozytywnie wpływają na określenie specyfiki gospodarki leśnej w poszczególnych częściach kraju oraz sprzyjają wymianie doświadczeń pomiędzy osobami zajmującymi się profesjonalnie tą tematyką.