Asset Publisher Asset Publisher

Weź udział w akcji "1 dziecko - 1 drzewo"

Urodziło Ci się dziecko? Chcesz upamiętnić ten moment tradycyjnym posadzeniem drzewa? Teraz, dzięki akcji Lasów Państwowych pn. "Jedno dziecko - jedno drzewo", będzie to bardzo proste!

W dniu święta wszystkich dzieci tj. 1 czerwca br. o godzinie 12:00 zapraszamy rodziców dzieci urodzonych w latach 2018-2019 do posadzenia drzew, na pamiątkę narodzin swoich dzieci.

Akcji zorganizowana przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Białymstoku we współpracy z Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalem Klinicznym w Białymstoku oraz nadleśnictwami: Bielsk, Dojlidy i Łomża, odbędzie się przed głównym wejściem do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku.

Do posadzenia wybraliśmy sadzonki lipy, rodzimego gatunku, który ma największą szansę, aby zdrowo rosnąć przez wiele lat.

Nie ważne czy będzie świecić słońce, czy będzie padać deszcz i tak zapraszamy rodziców chętnych do posadzenia drzew na pamiątkę narodzin dzieci do wzięcia udziału w akcji. Będzie to również wyjątkowy sposób uczczenia przypadającego w tym dniu Dnia Dziecka.

W dniu nasadzenia organizatorzy przygotują niezbędne narzędzia i wyposażenie. Sadzenie drzew odbywać się będzie przy pomocy białostockich leśników. Po nasadzeniu drzewa rodzic/opiekun prawny otrzyma certyfikat potwierdzający posadzenie drzewa oraz pamiątkową zawieszkę. W miejscu przeprowadzenia akcji zostanie zamontowana tablica informacyjna z mapką nasadzeń, aby po latach każdy z rodziców mógł bez problemu odnaleźć posadzone przez siebie drzewo.

Na zakończenie zapraszamy wszystkich uczestników na słodki poczęstunek.

Mamy tylko 10 miejsc! Decyduje kolejność zgłoszeń! Przed zgłoszeniem należy zapoznać się z regulaminem uczestnictwa w akcji pn. "Jedno dziecko - jedno drzewo".

Zgłoszenia dokonuje się w formie elektronicznej, poprzez wsyłanie na adres rzecznik@bialystok.lasy.gov.pl wiadomości e-mail, zawierającej w załączeniu wypełnioną odręcznie deklarację uczestnictwa (w formie zeskanowanej lub w formie zrobionego zdjęcia).

Regulamin i deklaracja uczestnictwa są dostępne do pobrania poniżej.

O zakwalifikowaniu się do uczestnictwa w akcji lub wpisaniu na listę rezerwową, zostaną Państwo powiadomieni zwrotną informacją mailową.