Asset Publisher Asset Publisher

W Puszczy Białowieskiej żyje coraz więcej żubrów

596 żubrów żyje na wolności w polskiej części Puszczy Białowieskiej. Jest ich o 18 więcej niż przed rokiem. Podany przez Białowieskie Park Narodowy stan populacji żubrów wynika z dorocznego liczenia tych zwierząt.

W tegorocznym liczeniu żubrów brało udział kilkadziesiąt osób. Byli to pracowników Białowieskiego Parku Narodowego, Nadleśnictw Białowieża, Browsk, Hajnówka, Bielsk i Rudka oraz Instytutu Biologii Ssaków PAN.

Liczenie żubrów zawsze odbywa się zimą, wtedy bowiem duża część tych zwierząt gromadzi się w większe stada w miejscach stałego ich dokarmiania, zaś samotne sztuki można odnaleźć dzięki tropom na śniegu. Gdy przez dłuższy czas utrzymuje się duży mróz, wtedy żubry mniej wędrują, a bardziej trzymają się miejsc dokarmiania.

Białowieskie żubry można podglądać na żywo na stronie ŻubryOnline.

W Puszczy Białowieskiej na wolności żyje największa populacja tych zwierząt w kraju. Białowieskie stado przebywa na terenie Białowieskiego Parku Narodowego oraz trzech Nadleśnictw: Białowieży, Browska i Hajnówki.

Żubry widywane są coraz dalej od Białowieży. Ostatnie obserwacje dowiodły, że zwierzęta te pojawiają się też na obszarach oddalonych od Białowieży o 60-70 km, w Nadleśnictwach Bielsk i Rudka, gdzie przebywa ok. 20 żubrów.