Asset Publisher Asset Publisher

UCZCZENIE PAMIĘCI „INKI” W ROCZNICĘ JEJ ŚMIERCI

W dniu 28 sierpnia br. na terenie Nadleśnictwa Browsk odbyły się z uroczystości z okazji 71. rocznicy śmierci Danki Siedzikówny „INKI”.

Obchody rozpoczęły się w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej w Gruszkach, gdzie tłumnie przybyli zaproszeni goście, w tym rodziny Żołnierzy Niezłomnych oraz Drużyny Harcerskie noszące imię „Inki”. Honorowymi gośćmi była najbliższa żyjąca Rodzina Danuty Siedzikówny.

Uczestnicy z zainteresowaniem wysłuchali prelekcji o „Ince”, wygłoszonej przez Pana Piotra Szubarczyka – pracownika Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku. Podczas spotkania wielokrotnie śpiewano piosenki patriotyczne. Następnie wszyscy udaliśmy pod pomnik Danuty Siedzikówny „Inki”, w parku przy siedzibie Nadleśnictwa Browsk. Delegacje honorowe oddały cześć „Ince” składając kwiaty pod Jej pomnikiem. Leśnikom przewodził Pan Andrzej Nowak – dyrektor Regionalnej  Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku.

Kolejnym etapem uroczystości była Msza Święta sprawowana w intencji Żołnierzy podziemia antykomunistycznego oraz ich Rodzin, w kościele p.w. św. Jana Chrzciciela w Narewce. Także w tym miejscu pod pomnikiem Danuty Siedzikówny „Inki” odbyła się uroczysta modlitwa oraz zostały złożone kwiaty. Wspólne ognisko na miejscu ogniskowym „Pod Dębami” zakończyło obchody z okazji 71. rocznicy śmierci Danki Siedzikówny „INKI”.