Asset Publisher Asset Publisher

Transgraniczna współpraca ws. Puszczy Białowieskiej

Andrzej Konieczny, wiceminister środowiska, oraz Igor Kaczanowski, zastępca ministra zasobów naturalnych i ochrony środowiska Białorusi, przewodniczyli III posiedzeniu Polsko-Białoruskiej Grupy Roboczej do spraw Transgranicznego Obiektu Światowego Dziedzictwa UNESCO „Białowieża Forest".

W trakcie spotkania podpisano Raport o stanie zachowania Obiektu Światowego Dziedzictwa „Puszcza Białowieska" oraz założenia do opracowania Zintegrowanego Planu Zarządzania Transgranicznym Obiektem Światowego Dziedzictwa „Puszcza Białowieska". Dokumenty te zostaną przekazane UNESCO jako odpowiedź na wnioski 40. Sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Spotkanie odbyło się 19 stycznia 2017 r. w siedzibie Parku Narodowego Puszcza Białowieska w Kamieniukach na Białorusi.