Asset Publisher Asset Publisher

Szkolenie w Nadleśnictwie Browsk

Służby mundurowe uczestniczyły w szkoleniu dotyczącym współpracy Lasów Państwowych, Policji i Straży Granicznej w zakresie zwalczania szkodnictwa w lasach.

W szkoleniu wzięli udział funkcjonariusze różnych służb - Policji, Straży Granicznej, Straży Leśnej Nadleśnictwa Browsk oraz Leśnicy z Nadleśnictwa Browsk. Temat spotkania był bardzo ważny dotyczył zwalczania nielegalnej wycinki drzew,  kradzieży drewna oraz kłusownictwa leśnego.

Uczestnicy szkolenia zostali zapoznani z dokumentacją, która jest wydawana podczas zakupu drewna, na podstawie której drewno może być transportowane. Zwrócono również uwagę na problem kłusownictwa.

Ciekawym okazało się również przedstawienie przez Policję zagadnienień z prawa wykroczeń oraz przybliżenie postępowania mandatowego. Ważnym tematem był problem nielegalnego przekraczania granicy, który często wynika z nieznajomości przepisów, a także ze zwykłej ciekawości.

Na zakończenie spotkania podsumowano szkolenie podkreślając znaczenie współpracy wszystkich służb w zapewnieniu bezpieczeństwa oraz zwalczania szkodnictwa w lasach.