Asset Publisher Asset Publisher

Szkolenie podsumowujące współpracę Służb Mundurowych z Lasami Państwowymi.

W dniu 2 lutego 2018 roku na terenie Nadleśnictwa Browsk odbyło się drugie szkolenie podsumowujące współpracę Służb Mundurowych z Lasami Państwowymi.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele KWP w Białymstoku, KPP w Hajnówce, SG Narewka, ITD Białystok, Służba Celna, Służba Więzienna oraz straż leśna i pracownicy terenowi Nadleśnictwa Browsk.

W trakcie spotkania omówiono najważniejsze aspekty współpracy, a także zwrócono uwagę na wynikłe niedociągnięcia. Przedstawiciele zaproszonych służb przedstawili prezentacje na temat pracy i osiagniętych wyników w roku 2017.

Takie spotkanie to okazja do integracji wszystkich służb, nawiązania dobrych kontaktów i burzenia dystansu co później pomaga w codziennej wspólnej pracy.