Asset Publisher Asset Publisher

Świecznica rozgałęziona - Artomyces pyxidatus

Podczas obserwacji drzewostanu na terenie jednego z leśnictw Nadleśnictwa Browsk w Gruszkach, oczom leśniczego ukazał się niezwykły grzyb.

Grzyb ten należy do rodziny szyszko­lubkowatych (Auriscalpiaceae), rzędu gołąbkowców (Russulales). Rodzaj Clavicorona obejmuje 24 gatunki szeroko rozpowszechnione na świecie, reprezentowane w Polsce jedynie przez świecznicę rozgałęzioną.

Inne nazwy

Synonimy polskie: Świecznik rozgałęziony  

Synonimy łacińskie: Clavicorona pyxidata

To grzyb o dość cha­rakterystycznym pokroju owocnika pojawiającego się latem i jesienią (od lipca do września). Typowo saprotroficzny, dotychczas w Polsce odnotowywany na martwym drewnie drzew liściastych – wierzby, topoli osiki i ol­szy.

Świecznica rozgałęziona tworzy bladocieliste do beżowych, z wiekiem ciemniejące, silnie rozgałęzione (przypominające ramiona świecznika) owocniki wysokości 4–12 cm. Gałązki owocnika, złożone z 4–6 gęsto ustawionych odcinków, są zawsze wzniesio­ne. Najwyższe rozgałęzienia zakończone są charak­terystycznymi miseczkowatymi rozszerzeniami, na brzegach których występują liczne wyrostki osiąga­jące do 8 mm długości. Pojedyncze owocniki zro­śnięte są u podstawy białą grzybnią.

Owocniki są zazwyczaj uznawane za niejadalne, zawierają jednak substancje potencjalnie lecznicze.

Wizualnie najbardziej zbliżony jest do gatunków z rodzaju koralówka (Ra­maria), może być mylony np. z koralówką sztywną (Ramaria stricta), występującą na podobnym podłożu.

Na obszarze ca­łego zasięgu występowania jest uznawana za gatunek rzadki lub bardzo rzadki, stąd jej obecność na wielu regionalnych „czerwonych listach”.

W Polsce gatunek ten ma obecnie status „narażonego na wymarcie” – V

Mając na uwadze ogólną rzadkość grzyba oraz niewątpliwe walory este­tyczne owocników, świecznica rozgałęziona zasłu­guje na ochronę.