Asset Publisher Asset Publisher

ŚWIATOWY DZIEŃ RECYKLINGU

Właśnie dzisiaj – 18 marca obchodzimy to ekologiczne święto, które zostało ustanowione niedawno – dopiero w 2018 roku.

Ten dzień ma na celu uświadomienie znaczenia segregacji odpadów i ich recyklingu oraz promowania korzyści z odzyskiwania surowców. Recykling stanowi jedną z metod ochrony środowiska. Polega na odzyskiwaniu surowców z odpadów oraz ich ponownego wykorzystania do produkcji towarów. Niestety większość wytwarzanych przez nas odpadów nie ulega rozkładowi naturalnemu i zalega przez wiele lat w środowisku – dlatego tak ważna jest segregacja odpadów, aby jak najwięcej z nich odzyskać i poddać je recyklingowi. Dzięki wdrożeniu od 1 lipca 2017 roku Jednolitego Systemu Segregacji Odpadów, odpady komunalne są zbierane w podziale na odpady zmieszane oraz cztery rodzaje sortowanych: papier (kolor niebieski), metale i tworzywa sztuczne (kolor żółty), szkło (kolor zielony) oraz BIO (kolor brązowy).

Na terenie naszego Ośrodka Edukacji Przyrodniczej w Gruszkach posiadamy kompostownik. Dzięki rozkładowi tkanek organicznych, możemy się cieszyć dobrą ziemią do podsypania wiosną naszych roślin w Herbarium. Jeszcze do niedawna kompostowniki były popularne na wsiach, a osoby mieszkające w miastach nie kompostowały organicznych resztek. Z roku na rok, świadomość społeczna wzrasta i sytuacja się dynamicznie zmienia. Dzięki temu coraz więcej mieszkańców miast decyduje się na domowe kompostowniki, które świetnie się sprawdzają nawet w zaciszach blokowych mieszkań i niekoniecznie trzeba je trzymać na balkonach.

Więcej informacji w jaki sposób każdy z nas może działać na rzecz ochrony środowiska, można przeczytać w naszym artykule opublikowanym z okazji Światowego Dnia Ochrony Środowiska.

Przede wszystkim zacznijmy od siebie – starajmy się robić zakupy w sposób świadomy i segregujmy wytwarzane odpady. Dzięki temu uda nam się wspólnie zmniejszyć emisję dwutlenku węgla i zapewnić lepsze jutro przyszłym pokoleniom!