Asset Publisher Asset Publisher

ŚWIATOWY DZIEŃ DZIKIEJ PRZYRODY

W tym roku już po raz ósmy świętujemy Światowy Dzień Dzikiej Przyrody. Data ta została ustanowiona nie bez przyczyny – właśnie 3 marca 1973 roku przyjęto Konwencję o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem (CITES) tzw. Konwencję Waszyngtońską. Hasło przewodnie tegorocznych obchodów brzmi „Słuchajmy młodych”.

Głównym celem ustanowienia tego święta jest podkreślenie bogactwa dzikiej flory i fauny na świecie oraz konieczność podnoszenia świadomości społecznej dotyczącej dzikiej przyrody oraz nielegalnego handlu okazami roślin oraz zwierząt. Dzięki odpowiednim służbom na granicy państw udaje się monitorować transgraniczny handel różnymi zagrożonymi gatunkami, co ma wpływ na niekontrolowane pozyskiwanie okazów ze środowiska naturalnego. Właśnie dzięki Konwencji CITES (ang. Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) znacznie ograniczono handel ciosami słoni oraz rogami nosorożców.

Modroara hiacyntowa (Anodorhynchus hyacinthinus) stanowi świetny przykład ptaka, podlegającego Konwencji Waszyngtońskiej. Zgodnie z aktualną listą gatunków opublikowanych przez Międzynarodową Unię Ochrony Przyrody (IUCN), posiada ona status „narażona na wyginięcie” (VU – ang. vulnerable). Aktualna liczebność tych ptaków szacuje się na 4300 dorosłych osobników, a trend jest spadkowy. Modroara zamieszkuje lasy, łąki i role na terenie Brazylii, Paragwaju oraz Boliwii. Dzikie ptaki są odławiane w celu hodowli. Właśnie dzięki udaremnionemu przemytowi tego gatunku, możemy podziwiać wspaniałe ary hiacyntowe w warszawskim ogrodzie zoologicznym.