Asset Publisher Asset Publisher

SSAKI PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ – WYDRA

Puszcza Białowieska to las, w którym możemy napotkać nie tylko rzadkie rośliny, ale również wiele ciekawych gatunków zwierząt.

Kolejnym ssakiem, którego możemy spotkać w Puszczy Białowieskiej jest wydra europejska (Lutra lutra). Życie tego drapieżnika nieodłącznie powiązane jest z wodą – zamieszkuje zarówno wybrzeża morskie, jeziora, stawy i bagna, jednak równie chętnie zamieszkuje okolice śródleśnych rzek i strumieni. Dlaczego obecność wody jest tak ważna? Tam wydra znajduje pożywienie, którym najczęściej są ryby. Nie pogardzi jednak żabami, rakami, mięczakami i owadami.

Wydłużony tułów, błona pławna między palcami oraz długi i gruby ogon sprawiają, że zwierzęta te są świetnymi pływakami. W trakcie polowania, bardzo przydatne są też długie wąsy, które umożliwiają wyczuwanie drgań wody i skuteczniejsze pochwycenie zdobyczy. Sukces podczas polowania jest bardzo ważny, ponieważ pomimo niedużych rozmiarów (masa ciała ok. 10 kg.), ich dobowe zapotrzebowanie na pokarm dochodzi nawet do 2 kg.

Jeszcze kilkadziesiąt lat temu, wydra nie występowała licznie, dlatego pod koniec XX wieku została uznana za gatunek rzadki i wypisana do „Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt”. Jednak od tamtej pory zaobserwowano znaczny wzrost jej liczebności oraz zasięgu występowania. Już od dłuższego czasu gatunek ten można spotkać na terenie całego kraju, dlatego też nie było konieczności umieszczania go w kolejnym wydaniu „Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt” z 2001 roku.

  Sukces w ochronie wydry cieszy nas tym bardziej, że również leśnicy mają w nim swój wkład. Odtwarzanie i projektowanie nowych zbiorników wodnych w ramach małej retencji (o której pisaliśmy tutaj) wpływa pozytywnie nie tylko na łagodzenie postępujących zmian klimatycznych, ale również tworzy nowe miejsca bytowania dla tego drapieżnika.