Asset Publisher Asset Publisher

SSAKI PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ - JELEŃ I SARNA

Puszcza Białowieska to las, w którym możemy napotkać nie tylko rzadkie rośliny, ale również wiele ciekawych gatunków zwierząt.

Gdy mówimy o ssakach w Puszczy Białowieskiej, większość z nas wymienia na pierwszym miejscu żubra. Nie ma w tym nic dziwnego, gdyż zwierzę to jest symbolem tego regionu. Ale czy znamy też inne ssaki, które zamieszkują puszczańskie tereny? Część z nas wymieni również dziki, wilki, sarny i jelenie. W tym miejscu warto zatrzymać się na dłużej i wyjaśnić różnice między dwoma ostatnimi gatunkami.

Jeleń szlachetny (Cervus elaphus) to duży ssak z rodziny jeleniowatych, zamieszkujący większość polskich lasów. Masa ciała byka, bo tak nazywamy dorosłego samca, wynosi średnio 130-140 kg (a maksymalnie nawet 290 kg!). Samica, czyli łania, jest znacznie mniejsza od samca – średnia masa jej ciała wynosi 70 – 80 kg.

Sarna europejska (Capreolus capreolus) to ssak z tej samej rodziny co jeleń, jednak dużo mniejszy. Masa ciała kozła – samca wynosi maksymalnie 30 kg. Koza, czyli samica, jest mniejsza od samca i waży ok. 20 kg.

Warto zaznaczyć, że samce obu tych gatunków (jak i pozostałych jeleniowatych występujących w naszym kraju: łosia, daniela i jelenia sika) mają na głowie nie rogi, a poroże. Różnią się one od siebie zarówno pod względem wyglądu i budowy, ale najważniejszą cechą poroża jest to, że jest sezonowe i co rok samoistnie odpada. Takie poroże, które już odpadło, nazywamy zrzutem. Jest to bardzo przyjemna pamiątka z wycieczki do lasu, dlatego jeśli uda nam się je znaleźć, możemy zabrać je ze sobą do domu, o ile nie jest to teren rezerwatu przyrody lub parku narodowego.

Pomimo tego, że byki zrzucają poroże w okolicach marca, a kozły października, warto mieć oczy szeroko otwarte również podczas letnich spacerów. Nigdy nie wiemy, kiedy dopisze nam szczęście i las obdaruje nas takim znaleziskiem.