Asset Publisher Asset Publisher

Prof. Szyszko w Trybunale Sprawiedliwości UE o Puszczy Białowieskiej

„Uważam, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zachował się w sposób niewłaściwy,

sugerując Komisji Europejskiej zaostrzenie swoich żądań i wnioskowanie o nałożenie kar finansowych na Polskę” – podkreślił minister środowiska prof. Jan Szyszko.

„Jeszcze nie widziałem takiej sytuacji, aby przedstawiciel TSUE sugerował pozywającemu Polskę zaostrzenie swoich żądań” – zaznaczył prof. Szyszko.

Podczas posiedzenia TSUE ws. Puszczy Białowieskiej prof. Jan Szyszko, minister środowiska, zwrócił uwagę, że Polska podporządkowała się nałożonemu zakazowi wycinki w Puszczy Białowieskiej.

„Działania prowadzone przez Ministerstwo Środowiska i Lasy Państwowe w Puszczy Białowieskiej mają wyłącznie charakter ochronny i służą zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego” – powiedział prof. Szyszko.

„Polska jest liderem i unikatem pod względem bioróżnorodności. Posiadamy pełną gamę rodzimych gatunków roślin i zwierząt, których nie można już spotkać w innych częściach kontynentu. Świadczy to o tym, że potrafimy dbać o nasze zasoby przyrodnicze i działamy zgodnie z koncepcją zrównoważonego rozwoju” – dodał.