Asset Publisher Asset Publisher

Ogień a przyroda.

Co roku polskie lasy płoną tysiące razy. W dziewięciu na dziesięć przypadków pożar spowodowany jest przez ludzi.

Lasy Nadleśnictwa Browsk w Gruszkach ze względu na swój charakter i strukturę gatunkową, czyli znaczną przewagę gatunków iglastych, zwłaszcza sosny, należą do zagrożonych pożarami.

Najistotniejszymi czynnikami wpływającymi na stan zagrożenia pożarowego lasu są:

  • warunki meteorologiczne, w tym przede wszystkim: temperatura powietrza, wilgotność względna powietrza, opad atmosferyczny, zachmurzenie, promieniowanie słoneczne;
  • wilgotność pokrywy gleby, szczególnie jej martwych składników, na którą wpływ mają warunki meteorologiczne;
  • możliwość pojawienia się bodźców energetycznych zdolnych do inicjacji pożaru (np. ognisko, niedopałek papierosa, nieugaszona zapałka);
  • rodzaj leśnych materiałów palnych: skład gatunkowy i wiek drzewostanu, obciążenie ogniowe (ilość biomasy przeliczona na jednostkę powierzchni, wyrażona w kg/m2 lub t/ha), ich struktura, skład chemiczny i właściwości fizyczne (zdolność pochłaniania wody - nasiąkania i przesychania).

Na terenie nadleśnictwa usytuowana jest wieża obserwacyjna - jest to element rozległego sytemu przeciwpożarowego. Wieża wyposażona jest w kamerę obsługiwaną przez obserwatora. Każdy niepokojący dym zaobserwowany na kamerze jest sprawdzany.

Kamera pokazuje teren w promieniu ponad 10 km. Obszar, który widoczny jest z jednej wieży, nakłada się na teren dostrzegany z drugiej wieży w naszym przypadku są to wieże usytuowane w Nadleśnictwie Żednia, Bielsk i Hajnówka, co pozwala na wyznaczenie dokładnego miejsca powstania pożaru.

W okresie zagrożenia pożarowego w biurze nadleśnictwa działa Punkt Alarmowo-Dyspozycyjny (PAD), w którym dyżuruje pracownik zajmujący się ochroną przeciwpożarową.

Prosimy zatem aby każdy kto chce rozpalić ognisko na własnym terenie zgłaszał ten fakt do nadleśnictwa – do PAD - u. Zgłoszenie takie da pewność, że ogień jest pod kontrolą i nie zagraża nikomu. Nie spowoduje wszczęcia alarmu i poszukiwań celem wykrycia i zgaszenia „pożaru”. Niestety niezgłaszanie kontrolowanych ognisk ma miejsce i powoduje duże zamieszanie, szczególnie że w tym czasie gdzieś w lesie naprawdę może wybuchnąć pożar – a w takim przypadku liczy się każda sekunda.

Zwracamy się również ze szczególną prośbą do wszystkich przebywających na terenach leśnych o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa pożarowego;

  • w lesie i w odległości 100 metrów od granicy lasu nie wolno rozpalać ognisk, rozpalać grilla, wyrzucać niedopałków papierosów,
  • kiedy przejeżdżamy przez obszar leśny poruszamy się tylko drogami do tego wyznaczonymi, przy których stoją odpowiednie znaki drogowe,
  • poruszając się pieszo nie wolno wchodzić na tereny upraw leśnych i obszarów, gdzie są ostoje zwierząt.

Przypominamy, że w przypadku zauważenia pożaru należy powiadomić Straż Pożarną -ogólny telefon alarmowy 112 lub Punkt Alarmowo-Dyspozycyjny w biurze Nadleśnictwa tel: 85 685 83 44, 606 715 403.