Asset Publisher Asset Publisher

Odnawiamy Puszczę Białowieską.

21 kwietnia na terenie Nadleśnictwa Browsk pod hasłem: „Odnawiamy Puszczę Białowieską” odbyło się sadzenie drzew. Spotkanie terenowe zorganizowano na terenie Nadleśnictwa Browsk.

Młode pokolenie drzew liściastych zostało posadzone w miejsce drzewostanu świerkowego, który na skutek gradacji kornika drukarza obumarł i został usunięty. Posadzono 3003 sztuk sadzonek dębowych, 350 sztuk sadzonek klonu i 150 sztuk sadzonek lipy. Sadzonki te były wyhodowane w szkółce w Hajnówce z nasion pochodzących z wyselekcjonowanych puszczańskich drzew matecznych.

Sadzenie drzew jest elementem działań ochronnych podejmowanych w Puszczy Białowieskiej. Działania te mają na celu m.in. ochronę siedlisk przyrodniczych, rekonstrukcję lasu w dostosowaniu do warunków siedliskowych oraz zachowanie różnorodności biologicznej i walorów Puszczy Białowieskiej dla przyszłych pokoleń. To również promocja prowadzonej przez leśników zrównoważonej i wielofunkcyjnej gospodarki leśnej.

Działania ochronne podejmowane przez resort środowiska mają na celu powstrzymanie destrukcji siedlisk ważnych z punktu widzenia Unii Europejskiej.

Lasy Państwowe każdego roku sadzą ok. 500 mln drzew, czyli aż 1000 na minutę. Dzięki temu lasów w Polsce przybywa – obecnie zajmują one ok. 30 proc. powierzchni kraju. Pod tym względem Polska znajduje się na 6. miejscu wśród krajów Unii Europejskiej.