Asset Publisher Asset Publisher

OBCHODY 77 ROCZNICY ŚMIERCI DANUTY SIEDZIKÓWNY „INKI”

W poniedziałek, 28 sierpnia, na terenie Nadleśnictwa Browsk w Gruszkach odbyły się uroczystości związane z 77 rocznicą śmierci Danuty Siedzikówny „Inki”.

Danuta Siedzikówna, pseudonim "Inka", sanitariuszka 5. Brygady Wileńskiej Armii Krajowej, została zamordowana 28 sierpnia 1946 r. przez sowieckiego okupanta. Dziś jest jednym z symboli Żołnierzy Niezłomnych.

Życie „Inki” związane jest z Podlasiem, urodziła się 3 września 1928 r. w Guszczewinie, do szkoły powszechnej uczęszczała w Narewce. W 1943 r. wstąpiła do AK, gdzie pełniła funkcję sanitariuszki pracując jednocześnie jako kancelistka w nadleśnictwie.

W czerwcu 1945 r. została aresztowana przez Urząd Bezpieczeństwa za kontakty z oddziałami AK. Wkrótce po aresztowaniu została brawurowo odbita z rąk komunistów przez oddział 5. Brygady Wileńskiej dowodzonej przez mjr. Zygmunta Szendzielarza „Łupaszkę”. Kontynuując swoją walkę z sowieckim okupantem została sanitariuszką w jednym ze szwadronów. Wraz ze swoim oddziałem przeniosła się na Pomorze, gdzie uczestniczyła w akcjach bojowych.

Została aresztowana w Gdańsku 20 lipca 1946 r. Mimo brutalnego śledztwa, nie zdradziła żadnych informacji o swych współtowarzyszach. Odmówiła jakiejkolwiek współpracy i nie zdecydowała się nawet podpisać listu do prezydenta Bieruta z prośbą o łaskę, do końca deklarując, że walczyła o słuszną sprawę.

77 lat później spotkaliśmy się, aby oddać jej hołd. Uroczystość została zorganizowana przez Parafię p.w. św. Jana Chrzciciela w Narewce oraz Nadleśnictwo Browsk w Gruszkach.

Honorowym patronatem obchody objął Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku.  

Obchody rozpoczęły się w parku przy siedzibie Nadleśnictwa Browsk, gdzie znajduje się powstały z inicjatywy Lasów Państwowych pomnik Danuty Siedzikówny. Delegacje honorowe oddały cześć „Ince” składając kwiaty pod Jej pomnikiem.

Kolejną częścią obchodów była uroczysta Msza Święta w intencji Danuty Siedzikówny „Inki” i Żołnierzy 5. Wileńskiej Brygady AK, która odbyła się w kościele p.w. św. Jana Chrzciciela w Narewce. Także w tym miejscu, pod tablicą upamiętniającą „Inkę”, odbyła się modlitwa oraz zostały złożone kwiaty.

Uroczystość uświetnili swoją obecnością Jarosław Zieliński, Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej oraz gen. bryg. Dariusz Łuczak. Delegacji leśników przewodził Andrzej Józef Nowak, Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku. Swoich przedstawicieli miały Nadleśnictwa: Augustów, Białowieża, Browsk, Bielsk, Hajnówka, Nurzec, Szczebra.

Na uroczystości nie zabrakło również przedstawicieli placówki Straży Granicznej w Narewce, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz Komendy Powiatowej Policji w Hajnówce a także Białowieskiego Parku Narodowego. Przybyli również przedstawiciele lokalnych stowarzyszeń, samorządów, duchowni i mieszkańcy Narewki, Gruszek i wielu innych okolicznych miejscowości.

Na uroczystość wprowadzono Poczty sztandarowe z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku oraz Nadleśnictwa Żednia.

Poprzez takie proste gesty jak odśpiewanie hymnu państwowego, złożenie kwiatów czy udział w mszy świętej udowadniamy, że zależy mam na tym, aby „Inka” i inni Żołnierze Wyklęci nigdy nie zostali zapomniani. Pragniemy oddać im należną cześć i zachować w pamięci ten niezwykle ważny element naszej historii i tożsamości narodowej jakim była ich walka z sowieckim reżimem.