Asset Publisher Asset Publisher

Nowy certyfikat PEFC

Kolejny audyt na terenie RDLP w Białymstoku potwierdził, że gospodarka leśna jest prowadzona prawidłowo.

Audyt PEFC, przeprowadzony został w dniach 7-10 października. Audytorzy odwiedzili nadleśnictwa: Supraśl, Knyszyn, Nurzec i Nowogród. W tym ostatnim pozytywne komentarze otrzymali leśnicy za kłodowanie drewna i poziom mechanizacji prac leśnych.

Następstwem pozytywnego wyniku audytu jest otrzymanie przez RDLP w Białymstoku i podległe jednostki, certyfikatu PL PEFC-14/0187.