Asset Publisher Asset Publisher

NOWELIZACJA USTAWY PRAWO ŁOWIECKIE

Nowy sposób szacowania szkód łowieckich.

Nadleśnictwo Browsk informuje, że zgodnie z nowymi przepisami (Ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo Łowieckie oraz niektórych innych ustaw – Dz. U. 2018 poz. 651), wnioski o oszacowanie szkód wyrządzonych przez zwierzęta łowne w uprawach i płodach rolnych od 1.04.2018 r., powinny być składane do organu wykonawczego gminy właściwej ze względu na miejsce występowania szkody.

 

Wniosek powinien zawierać w szczególności:

- Imię i nazwisko lub nazwę, adres miejsca zamieszkania bądź adres siedziby oraz numer telefonu właściciela lub posiadacza gruntów rolnych,

- Wskazanie miejsca wystąpienia szkody,

- Wskazanie rodzaju uszkodzonej uprawy lub płodu rolnego.