Asset Publisher Asset Publisher

Nieprawdziwe informacje nt. rezerwatów w Puszczy

Doniesienia o tym, jakoby leśnicy z Nadleśnictw Białowieża, Browsk i Hajnówka chcieli „ciąć i wywozić” drzewa z rezerwatów w Puszczy Białowieskiej, które w ostatnich dniach są rozpowszechniane przez aktywistów Obozu dla Puszczy, Dzikiej Polski, Greenmind, Greenpeace, Pracowni na rzecz Wszystkich Istot lub WWF, są całkowicie nieprawdziwe.

Jedyne, o co wnosili leśnicy, to możliwość przejazdu drogami leśnymi przez rezerwaty w sytuacji, jeśli okaże się to niezbędne dla prowadzenia prac związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa publicznego – prac poza obszarem rezerwatów!

19 stycznia br. na posiedzeniu Regionalnej Rady Ochrony Przyrody w Białymstoku nie dyskutowano nad projektami zarządzeń Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku, lecz  zapoznano się z informacjami przedstawionymi przez nadleśnictwa Białowieża, Browsk i Hajnówka. Proszą one o udostępnienie dla ruchu pojazdów niektórych dróg leśnych przechodzących przez rezerwaty przyrody „Lasy Naturalne Puszczy Białowieskiej”, Rezerwat Krajobrazowy im. prof. Władysława Szafera, „Wysokie Bagno”, „Kozłowe Borki”, „Podcerkwa”, „Berezowo”, „Sitki” i „Starzyna”.

Jest to uzasadnione w szczególnych sytuacjach potrzebą właściwiej organizacji prac służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego przy drogach i innych szlakach komunikacyjnych na pozostałych, poza rezerwatami, obszarach Puszczy zarządzanych przez puszczańskie nadleśnictwa.

RDOŚ ma prawo udostępnić drogi w rezerwacie na podstawie art. 15 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. W żadnym razie leśnicy nie chcą i nie wnoszą o zgody na pozyskiwanie i wywóz drewna z puszczańskich rezerwatów.