Asset Publisher Asset Publisher

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

W całym kraju 1 marca obchodzony jest jako Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych Tego dnia rzucamy światło na przemilczane bohaterstwo młodego, wojennego pokolenia. To wyjątkowe święto obchodzone jest jako rocznica zbrodni, która miała miejsce w więzieniu na warszawskim Mokotowie - właśnie 1 marca 1951 r. po pokazowym procesie władze komunistyczne rozstrzelały siedmiu członków antykomunistycznego oraz niepodległościowego podziemia.

Żołnierzom Wyklętym i ich niezłomnej walce złożono hołd w dniu Ich święta na terenie Nadleśnictwa Browsk w Gruszkach.

Obchody rozpoczęły się pod siedzibą Nadleśnictwa Browsk w Gruszkach przy pomniku dzielnej sanitariuszki Danuty Siedzikówny „Inki", który znajduje się w pobliżu Jej miejsca urodzenia. Wygłoszono okolicznościowe przemówienia, odśpiewano hymn państwowy i uroczyście złożono wieńce. Ksiądz Tomasz Duszkiewicz przypomniał o genezie powstania pomnika Inki i podkreślił rolę leśników w kultywowaniu pamięci o Żołnierzach Niezłomnych. Modlitwę w tym miejscu zaintonował ks. prał. mgr Zbigniew Jan Niemyjski.

Kolejnym etapem uroczystości poświęconych Żołnierzom Wyklętym była msza święta w Kościele Rzymskokatolickim p.w. św. Jana Chrzciciela w Narewce, podczas której, w pięknym kazaniu, ks. mgr teol. Adam Turliński po raz kolejny dobitnie wskazał, że gdyby nie bohaterstwo Żołnierzy Niezłomnych takich jak sanitariuszka Inka dzisiejsza Polska nie byłaby Polską wolną i niepodległą.

Następnie uczestnicy obchodów złożyli uroczyście wieńce pod tablicą upamiętniającą Danutę Siedzikównę „Inkę”, która swoje życie oddała za Polskę oraz na grobie Jana Mackiewicza – sołtysa wsi Masiewo, zabitego przez bolszewików 8 sierpnia 1920 r.

W uroczystościach uczestniczyli przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku z Dyrektorem Andrzejem Józefem Nowakiem oraz Naczelnikiem Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego Krzysztofem Kowalczykiem na czele. Pośród gości przybyłych, by oddać hołd Naszej Bohaterce, nie sposób nie wymienić gen. bryg. Dariusza Łuczaka oraz Romana Sadokierskiego – członka zarządu Podlaskiego Regionu NSZZ Solidarność. Kwiaty złożyli nie tylko nadleśniczowie trzech nadleśnictw Puszczy Białowieskiej oraz komendanci placówek Państwowej Straży Pożarnej i Straży Granicznej, ale także pracownicy z nadleśnictw Płaska, Szczebra pod wodzą Nadleśniczego Nadleśnictwa Augustów Wojciecha Szostaka.

Ze względu na pandemię tegoroczne obchody były symboliczne. Organizatorzy uroczystości podkreślali konieczność zachowania zasad bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego.