Asset Publisher Asset Publisher

Nadleśnictwo Browsk w Gruszkach i żubry.

Mimo znacznego powodzenia restytucji, żubr nadal należy do gatunków zagrożonych. Widnieje bowiem zarówno w „Polskiej czerwonej księdze zwierząt”, jak i na „Czerwonej liście gatunków zagrożonych” Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody (IUCN)”. Podlega Konwencji Berneńskiej.

Żubr jest gatunkiem, który m.in. ze względu na wymagania przestrzenne oraz wąską pulę genetyczną musi podlegać stałej opiece człowieka.

Na terenach administrowanych przez Nadleśnictwo Browsk w Gruszkach, zwierzę to bytuje w liczbie ok. od 120 do 180 osobników, aczkolwiek liczby te podlegają fluktuacjom z uwagi na spore możliwości migracyjne żubra w kompleksie Puszczy Białowieskiej i na sąsiednich obszarach użytkowanych rolniczo. Nadleśnictwo od wielu lat czynnie uczestniczy w projektach dążących do m.in. poprawy bazy żerowej żubra, a co za tym idzie - jakości jego życia. Doskonałym przykładem na to jest projekt o nazwie: „Kompleksowa ochrona żubra w Polsce”.

Aby poprawić bazę żerową żubra, Nadleśnictwo Browsk w Gruszkach postawiło sobie następujące zadania;

  • Przygotowanie, zakup i rozwiezienie pasz, w tym siana i sianokiszonki, buraków, itp.,
  • Koszenie łąk wraz z częściowym zbiorem siana – w chwili obecnej na terenie Nadleśnictwa koszonych jest około 120 ha łąk, z których korzystają żubry,
  • Poprawa bazy pokarmowej. W skład zadania wchodzi:

           -   Konserwacja sadów drzew owocowych – na terenie nadleśnictwa w chwili obecnej  posadzone jest 7,55 ha sadów dzikich jabłoni. W projekcie przewidziana jest konserwacja 4 ha sadów.

-    Czyszczenie miejsc dokarmiania.

           -    Czyszczenie i konserwacja naturalnych wodopojów.

Wiele zadań nadleśnictwo wykonuje ze swoich funduszy, chociażby koszenie łąk czy też dodatkowy zakup karmy do dokarmiania zimowego żubrów.

Dynamicznie rozrastająca się populacja jest dowodem na skuteczność dotychczas prowadzonych działań ochronnych. Wodopoje dla zwierząt, oprócz życiodajnej funkcji, pełnią na obszarach leśnych także inną rolę: są niezbędne w przeciwpożarowej ochronie lasów oraz stanowią walor krajobrazowy upiększający środowisko. Pisaliśmy już o tym tutaj.

Aktualnie nasze nadleśnictwo przygotowuje się do konserwacji wodopojów. W ramach tych prac każdy z 18 takich zbiorników podlegnie odmuleniu, tj. wybraniu mułu z dna wodopoju, a brzegi ich będą przywrócone do stanu w którym żubry (i inne zwierzęta) będą miały łagodny dostęp do wody. Ograniczy to także dalszy proces zamulania.

Konserwacja takich oczek wodnych wpłynie też pozytywnie na ich możliwości retencyjne, co w sytuacji obecnej suszy ma ogromne znaczenie dla ekosystemów.