Asset Publisher Asset Publisher

Na sesji UNESCO o Puszczy Białowieskiej

W azerbejdżańskim Baku trwa 43. Sesja UNESCO, podczas której Komitet Światowego Dziedzictwa przyjął pozytywną dla polskiej strony decyzję w sprawie Puszczy Białowieskiej. Obiekt ten nie został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa w Zagrożeniu. Na posiedzeniu polską delegację reprezentuje m.in. wiceminister środowiska Małgorzata Golińska.

Komitet zadecydował również, że w całej Puszczy możliwe jest usuwanie drzew zagrażających bezpieczeństwu wzdłuż określonych dróg i szlaków (w odległości 50 m po obu stronach).

Warto przeczytać „Raport UNESCO: fakty" 

Dodatkowo w strefie czynnej ochrony dopuszczalne jest prowadzenie cięć w celu przebudowy drzewostanów i aktywnej ochrony cennych siedlisk. Jest to zbieżne z obecnie obowiązującym Planem Zadań Ochronnych dla Puszczy jako obszaru Natura 2000.

Więcej informacji „Leśnicy zadbają o bezpieczeństwo w Puszczy Białowieskiej"

UNESCO domaga się odwołania aneksu z marca 2016 r. do obowiązującego planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Białowieża, co jest zbieżne z działaniem strony polskiej - trwają prace nad nowym aneksem, który uchyli obecnie obowiązujący. 

Ponad Polska wraz z Białorusią mają czas do lutego 2020 roku, aby przedłożyć do Centrum Światowego Dziedzictwa zaktualizowany wspólny raport o stanie ochrony Obiektu.

Wiceminister Małgorzata Golińska w Baku spotkała się również z przedstawicielami Centrum Światowego Dziedzictwa (WHC) i Światowej Unii na Rzecz Ochrony Przyrody (IUCN) w celu omówienia bieżącej sytuacji w Obiekcie i planów Strony Polskiej w odniesieniu do Puszczy. Eksperci WHC i IUCN z zadowoleniem przyjęli przedstawione przez Stronę Polską informacje.

Treść decyzji będzie dostępna na stronie Centrum Światowego Dziedzictwa: whc.unesco.org