Asset Publisher Asset Publisher

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA „LAS2017” W PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ.

W sobotę, 14 października tereny Nadleśnictwa Browsk odwiedzili uczestnicy Konferencji „Las2017”.

Do Puszczy przyjechali uczestnicy z ponad 50 krajów, w tym ministrowie odpowiedzialni za kwestie środowiska i leśnictwa oraz przedstawiciele nauki, krajowego i zagranicznego przemysłu drzewnego oraz organizacji pozarządowych.

Wizyta studyjna odbyła się w ramach Konferencji „Las2017” to Wspólna Sesja Komitetu do spraw Lasów i Przemysłu Drzewnego EKG ONZ oraz Europejskiej Komisji do spraw Leśnictwa FAO. Jest to pierwszy raz, kiedy Wspólna Sesja odbywa się w Polsce. Dla naszego kraju to bardzo ważne wydarzenie, gdyż w tym roku obchodzona jest 70. rocznica współpracy EKG/FAO.

Pogoda w tym dniu nie rozpieszczała. Dla pełnego zobrazowania złożoności problemów ochrony środowiska na obszarach cennych przyrodniczo, dyskusje prowadzono w lesie w miejscach, gdzie cenne, ponad 100 letnie drzewostany świerkowe uległy gwałtownemu rozpadowi w związku z gradacją kornika drukarza.

Omówiono złożoność zagadnień wynikających z przepisów szczegółowych dotyczących Puszczy Białowieskiej. W leśnictwie Jelonka przedstawiono sposoby uzyskiwania odnowień naturalnych na siedliskach lasowych jak też borowych. Omówiono najskuteczniejsze sposoby ochrony upraw i młodników przed szkodami od zwierzyny.

W ożywionej dyskusji Goście wykazali duże zainteresowanie Puszczą Białowieską.