Asset Publisher Asset Publisher

Leśnicy Nadleśnictwa Browsk posprzątali użytek ekologiczny.

Puszcza Białowieska to lasy uchodzące za jedne z najpiękniejszych w Europie i właśnie z powodu presji turystycznej są także jednymi z najbardziej zaśmiecanych.

Często zdarza się, że śmieci są wyrzucane z jadącego samochodu, czy podczas pieszych wędrówek po lesie. Co za tym idzie wzdłuż dróg, ścieżek edukacyjnych, szlaków turystycznych, ale także w miejscach chronionych można natknąć się na prawdziwe wysypiska śmieci. Administracja terenowa Nadleśnictwa Browsk  wielokrotnie ujawniała dzikie wysypiska śmieci w rejonie wsi przyległych do Puszczy. Tym bardziej dziwi fakt, że ludzie nie dbają o nasze wspólne dobro. Smutny to fakt, że wciąż istnieje konieczność uświadamiania społeczeństwu, iż zaśmiecanie lasów jest czymś złym i szkodliwym.

Z inicjatywy Nadleśnictwa Browsk dnia 8 czerwca 2018 roku odbyło sprzątanie jednego z najbardziej zaśmieconych miejsc w okolicy, a jednocześnie cennych pod względem przyrodniczym – użytku ekologicznego w leśnictwie Lewkowo.

Wydawać by się mogło, że każdy z nas posiada hierarchię wartości i potrzeba dbania o przyrodę powinna wypływać z nas samych. A tymczasem użytek ekologiczny ukazał szokujące zjawisko – masę przeróżnych śmieci. Były między innymi opony w oczku wodnym pełnym traszek, elementy samochodów, zalegające plastiki, szkło, części elewacji po rozbiórce domu.  

Rękawy zakasali wszyscy pracownicy Nadleśnictwa oraz pracownicy Urzędu Gminy Narewka. Pogoda dopisała, a we wskazanym miejscu stawiło się ok. 50 osób wyposażonych w wodery, gumiaki, rękawice robocze i worki na odpady. Zlikwidowano wszystkie śmieci, które posegregowano na plastik, szkło i pozostałe. Wywieziono łącznie 3 przyczepy śmieci, oraz zapełniono jeden duży kontener. Do uprzątnięcia „wysypiska” potrzebny był ciężki sprzęt. Trud i zaangażowanie wszystkich pracowników Nadleśnictwa są nie do opisania. Dlatego też aby zregenerować siły po sprzątaniu wszyscy zaangażowani w tej szczytnej inicjatywie spotkali się przy pysznym bigosie i wspólnym ognisku.

Posprzątanie użytku przyniesie wiele dobrego całemu zbiorowisku, jednak to traszki – podwodne smoki, trytony, które są prawnie chronione – najbardziej skorzystają z tego stanu. Dbanie o ich naturalne stanowiska rozrodcze jest najlepszą formą ochrony. Stan środowiska lądowego otaczającego zbiornik wodny, w którym żyją traszki, jest również bardzo ważny z uwagi na możliwość ewentualnej migracji osobników.

Teraz użytek ekologiczny w leśnictwie Lewkowo jest jeszcze piękniejszy. Dla wspólnego dobra, warto zrozumieć jak ważne jest to, aby każdy z nas pozostawiał po sobie porządek i sprzątał śmieci! Mamy nadzieję, że po tegorocznym sezonie turystycznym nie będzie konieczności inicjowania podobnych akcji…