Asset Publisher Asset Publisher

Komunikat w sprawie drogi Narewkowskiej

Przypominamy, że remont drogi Narewkowskiej nie został zakończony. Prace remontowe, w ślad za rekomendacją UNESCO, zostały wstrzymane do czasu przygotowania Oceny Oddziaływania na Wyjątkową Uniwersalną Wartość Obiektu ( OUV). Do tego czasu droga pozostaje wyłączona z użytkowania i korzystanie z niej jest zabronione.

Nieuprawnione wykorzystanie drogi, której remont nawierzchni nie został zakończony, powoduje uszkodzenia nawierzchni, co w konsekwencji może doprowadzić do utraty prawa gwarancji. Odnotowane dotychczas zniszczenia nawierzchni, stwarzają również realne zagrożenie dla użytkowników.

Do czasu ukończenia prac, po remontowanej drodze nie mogą przemieszczać się pojazdy mechaniczne i rowery.

Prosimy o korzystanie z alternatywnej dla szlaku rowerowego Green Velo, drogi Zwierzynieckiej (Świnoroje-Budy).

Jednocześnie informujemy o braku możliwości dojazdu do uroczyska Kosy Most, od strony wsi Narewka.