Asset Publisher Asset Publisher

KOMUNIKAT - drzewa niebezpieczne

W związku z wcześniejszym komunikatem apelującym o nie wchodzenie do Puszczy Białowieskiej w trakcie silnych wiatrów z powodu dużej liczby martwych drzew zagrażających ludziom, niniejszym informujemy, iż bezpośrednio po Świętach Wielkanocnych rozpoczną się prace usuwania drzew niebezpiecznych.

Będą one prowadzone sukcesywnie, w miarę stwierdzania bezpośredniego niebezpieczeństwa, określonego przez nasze służby terenowe, które będą oceniać zagrożenie.

Podkreślamy raz jeszcze, iż konieczność takiej ingerencji wynika wyłącznie z troski o Państwa bezpieczeństwo i nie ma nic wspólnego z chęcią tzw. "wycinki" w celach ekonomicznych, ponieważ usunięte drzewa, w dużej mierze już martwe, pozostaną w lesie do naturalnego rozkładu. PRZEWIDUJEMY, ŻE PRACE TE POWINNY OBJĄĆ TYLKO KILKASET DRZEW.

Także sygnały od miejscowej ludności i turystów w tym zakresie będą rozpatrywane indywidualnie oraz należytą starannością i zasadą przezorności. Drzewa usuwane będą przede wszystkim wzdłuż uczęszczanych dróg leśnych i istniejących szlaków turystycznych, ale także przy drogach publicznych oraz w miejscach, w których przebywanie ludzi związane jest z wypoczynkiem i rekreacją, a więc przy parkingach leśnych, miejscach ogniskowych, itp. (mapka w załączeniu).

Nie potrafimy określić końcowego terminu zakończenia prac z uwagi na dynamikę zjawisk zachodzących w świecie przyrody i możliwość powstawania nowych miejsc z drzewami niebezpiecznymi.

Prosimy zatem o stałe zachowanie ostrożności w Puszczy Białowieskiej!