Asset Publisher Asset Publisher

Kiedy zaczyna się lato ?

Rok podzielony jest na okresy zwane sekcją astronomiczną i meteorologiczną. Astronomiczne i meteorologiczne pory roku różnią się więc między sobą dniem rozpoczęcia i zakończenia.

Początek astronomicznego lata.

Lato astronomiczne rozpoczyna się w momencie przesilenia letniego — na półkuli północnej dzień ten wypada między 21 a 22 czerwca, a w latach przestępnych o jeden dzień wcześniej, czyli między 20 a 21 czerwca. Koniec lata następuje w momencie równonocy jesiennej, czyli między 22 a 23 września. Pierwszy dzień lata jest jednocześnie najdłuższym dniem w roku, a następująca po nim noc — najkrótszą.

Noc Świętojańska, która czasem bywa mylona z najkrótszą nocą, przypada zawsze w wigilię imienin św. Jana, a więc z 23 na 24 czerwca.

Wraz z początkiem lata każdy kolejny dzień jest nieco krótszy, a kolejne noce dłuższe, co trwa aż do przesilenia zimowego (21 lub 22 grudnia).

W Polsce podczas lata astronomicznego słońce wschodzi coraz później i góruje na coraz mniejszych wysokościach ponad horyzontem.

Lato astronomiczne a kalendarzowe.

Lata astronomicznego nie należy mylić z latem kalendarzowym, którego początek przypada zawsze 22 czerwca i jest niezależny od położenia Słońca względem Ziemi.

Klimatyczne lato.

Jest także pojęcie: „klimatyczne lato”. Takim mianem określa się okres roku, w którym średnie dobowe temperatury powietrza przekraczają 15°C.

Nie ważne czy to kalendarzowe, astronomiczne, czy też klimatyczne lato. Wiadomo, że dni są wtedy dłuższe, jest jasno i ciepło, a czasami nawet gorąco. Idealna pora na urlop, a w jego ramach także na wędrówki po lesie.