Asset Publisher Asset Publisher

Jesień.

Jesień – jedna z czterech podstawowych pór roku w przyrodzie w strefie klimatu umiarkowanego. Charakteryzuje się umiarkowanymi temperaturami powietrza z malejącą średnią dobową oraz najwyższym w skali roku opadem atmosferycznym.

Jesień astronomiczna rozpoczyna się w momencie równonocy jesiennej i trwa do momentu przesilenia zimowego, co w przybliżeniu oznacza na półkuli północnej okres pomiędzy 23 września a 22 grudnia. Podczas jesieni astronomicznej dzienna pora dnia jest krótsza od pory nocnej, a ponadto z każdą kolejną dobą dnia ubywa, a nocy przybywa.

Zobacz, ile jesieni! Pełno jak w cebrze wina, A to dopiero początek, Dopiero się zaczyna.  Julian Tuwim

Puszcza Białowieska obecnie jest w okresie tzw. wczesnej jesieni. Jej początek zwiastuje masowe owocowanie czerwonej borówki brusznicy jak też zauważalna stopniowa zmiana barwy (żółknięcie) liści krzewów i drzew. Taki stan będzie trwał do początku października, aby następnie ustąpić miejsca wielobarwnej królowej - jesieni.

W słoneczne dni baczny obserwator może zauważyć zjawisko „babiego lata" – na cienkich nitkach pająki, które je uprzędły, przenoszą się szukając schronienia na zimę.

W zbiornikach wodnych i okolicach podmokłych obserwować można płazy, które korzystają z ostatnich słonecznych dni i braku bociana, aby za chwilę udać się w miejsce zimowej hibernacji.

Natomiast na nasłonecznionych i suchych polankach leśnych można spotkać wylegujące się gady, które także lada chwila wyruszą w miejsca zimowego spoczynku.

Świat ptaków również czuje jesień. Odlatują ptaki wędrowne natomiast kopciuszek, szpak zwyczajny i rudzik zaczynają swoje charakterystyczne jesienne śpiewy. W duże stada zbijają się gawrony i kawki. Przylatują do nas ptaki z okolic północno-wschodniej Europy.

Zwierzęta gorączkowo przygotowują się do zimy – teraz jest ostatni dzwonek na gromadzenie zapasów. W pogodne i ciepłe wieczory nadal latają nietoperze.

Puszcza o każdej porze roku stara się przypodobać swoim gościom, jesienią czyni to jednak szczególnie nie tylko oferując bogactwo runa leśnego, ale także kolorowym dywanem spadających liści.