Asset Publisher Asset Publisher

Jeleń we wnykach.

Mimo, że wnykarstwo jest formą kłusownictwa, która, jak się wydawało, pomału przechodzi już do lamusa, to niestety ciągle zdarzają się incydentalne przypadki tej barbarzyńskiej formy nielegalnego pozyskiwania dziko żyjących zwierząt.

           Próba takiego urągającego człowieczeństwu postępku miała miejsce w Nadleśnictwie Browsk na terenie Puszczy Białowieskiej w dniu 15 stycznia  2015 roku, w okolicach przygranicznej wsi Masiewo. Pracownik administracji Lasów Państwowych otrzymał anonimową informację o uwięzionym we wnykach ze stalowej linki byku jelenia, który być może tkwi w nich już od kilku dni.

Natychmiastowa akcja polegająca na uśpieniu (dosłownie) jelenia przy pomocy środków farmakologicznych, jakiej udzielił lekarz weterynarii Białowieskiego Parku Narodowego, pozwoliła na uwolnienie go z więzów, a po wybudzeniu, wypuszczeniu na wolność.

Po dokładnych oględzinach miejsca zdarzenia okazało się, że wnyki, przynajmniej w części, były założone jeszcze w latach ubiegłych, o czym świadczyło  ich wrośnięcie w brzozę, do której były przytwierdzone.