Asset Publisher Asset Publisher

IX Letnie Warsztaty Doktoranckie.

W dniach 29 czerwca - 1 lipca 2016 r. w samym sercu Puszczy Białowieskiej na terenie Nadleśnictwa Browsk i Białowieża odbyły się IX Letnie Warsztaty Doktoranckie, których tematem była „Sądowa kontrola administracji w zakresie prawa ochrony środowiska”.

Organizatorzy Warsztatów to: Zakład Prawa Ochrony Środowiska i Nauki Administracji Publicznej Katedry Prawa Administracyjnego Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku oraz Zakład Sądownictwa Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji  Uniwersytetu Łódzkiego.

Nadleśnictwo Browsk zostało zaproszone do uczestnictwa w Komitecie Honorowym organizowanych IX Letnich Warsztatów Doktoranckich.

Warsztaty zostały podzielone na dwa etapy, przy czym pierwszym etapem jest konkurs referatów złożonych przez doktorantów, natomiast drugi etap stanowi Finał IX Letnich Warsztatów Doktoranckich.

Dla pełnego zobrazowania złożoności problemów ochrony środowiska na obszarach cennych przyrodniczo (Natura 2000), dyskusje prowadzono również w lesie w miejscach, gdzie cenne, ponad 100 letnie drzewostany świerkowe uległy gwałtownemu rozpadowi w związku z żerowaniem kornika drukarza. Uczestnicy warsztatów mieli okazję zapoznać się z problemami zachowania trwałości lasu w warunkach, gdzie nie prowadzi się ochrony czynnej.