Asset Publisher Asset Publisher

Informacja

W związku z postępującą elektronizacją zamówień publicznych Nadleśnictwo Browsk w Gruszkach informuje, że podstawowym narzędziem komunikacji z Wykonawcami w trakcie prowadzonych postępowań przetargowych o udzielenie zamówienia publicznego jest Platforma Zakupowa.

Oznacza to, że cały proces ofertowania prowadzony jest w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych.

Elektroniczny sposób ofertowania jest zgodny z regulacjami wewnętrznymi jednostki. Zawsze mogą Państwo monitorować nasze otwarte zapytania ofertowe oraz przetargi na stronie https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_browsk

Regulamin korzystania z platformy zakupowej można znaleźć na stronie

https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin

Zaproszenie do składania ofert w wersji elektronicznej - Jak to wygląda w praktyce:

• na stronie postępowania znajdą Państwo pełną dokumentację (np.: SWZ, OPZ, inne niezbędne informacje dotyczące przedmiotu zamówienia),

• Państwo podajecie przy danej pozycji zamówienia propozycję swojej ceny i/lub inne parametry handlowe i techniczne oferty,

• całość zwrotnie przesyłacie Państwo do nas klikając przycisk „Złóż ofertę” na platformie.

W postępowaniach prowadzonych zgodnie z Prawem zamówień publicznych wymagane będzie podpisanie oferty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym w zależności od procedury.

Aby składać oferty, nie muszą Państwo zakładać konta na https://platformazakupowa.pl/

Zachęcamy jednak do założenia konta oraz zapisania się do katalogu Wykonawców, gdyż dzięki temu będą Państwo mogli otrzymywać od nas dopasowane zaproszenia do postępowań.

W przypadku pytań technicznych związanych z obsługą postępowań prosimy o kontakt z: Centrum Wsparcia Klienta (pon. - pt. 8:00 - 17:00) 22 101 02 02, e-mail: cwk@platformazakupowa.pl, gdzie otrzymacie Państwo wsparcie techniczne od operatora platformy.

Jesteśmy przekonani, że ten nowy wymiar współpracy między nami, przyniesie wymierne korzyści obu stronom.