Asset Publisher Asset Publisher

Informacja

W nawiązaniu do licznych i niejednokrotnie kontrowersyjnych informacji na temat polowań na obszarze Nadleśnictwa Browsk w Gruszkach uprzejmie informujemy, iż w dniu 24 listopada br. Nadleśnictwo Browsk przekazało do Urzędu Gminy Narewka pismo informujące o zamiarze przeprowadzenia polowania zbiorowego.

Polowanie takie miałoby na celu redukcję pogłowia dzików, w celu rozrzedzenia ich populacji, aby zapobiec dalszemu rozprzestrzenianiu się wirusa afrykańskiego pomoru świń i śmierci na skutek tej choroby wszystkich dzików w rejonie Puszczy Ladzkiej.

Podejmując decyzję o planowanej redukcji dzików liczono na poprawę sytuacji związanej z kryzysem migracyjnym. Niestety, mimo ofiarnej służby Straży Granicznej, Policji, Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i innych instytucji na wschodniej granicy Unii Europejskiej, nie widać diametralnej poprawy tej sytuacji. Nadal dochodzi do siłowych przekroczeń granicy państwowej.

Obszar na którym planowano polowanie nie był nigdy objęty stanem wyjątkowym i od granicy dzielą go liczne obręby ewidencyjne nieobjęte ograniczeniami związanymi z przemieszczaniem broni. Pomimo to – mając na względzie szeroko pojęte bezpieczeństwo oraz zapobiegnięcie ewentualnym prowokacjom – postanowiono o odstąpieniu od przeprowadzenia polowania. Odpowiedzialność społeczna Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe oraz moja – jako kierownika jednej z jego jednostek – nie pozwala na zorganizowanie takiego przedsięwzięcia w obecnych warunkach.

Zdecydowano, że w dniu 10 grudnia odbędzie się akcja przeszukania terenu obwodu łowieckiego nr 247 przez Służbę Leśną naszego nadleśnictwa w celu wykrycia i utylizacji szczątków dzików padłych na skutek ASF. Przy tej okazji będziemy też zwracać uwagę na ewentualne narzędzia kłusownicze jak wnyki czy sidła, które niestety nadal spotykane są w polskich lasach.

Tomasz Michał Gałęzia

Nadleśniczy                                                                                                   Nadleśnictwa Browsk w Gruszkach