Asset Publisher Asset Publisher

III szkolenie służb mundurowych i Nadleśnictwa Browsk.

W dniu 15 lutego 2019 roku na terenie Nadleśnictwa Browsk odbyło się III szkolenie podsumowujące współpracę Służb Mundurowych z Lasami Państwowymi. To cykliczne, coroczne spotkanie, które organizowane jest jako podsumowanie wspólnych działań i wyznaczenia nowych pomysłów do realizacji.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele KPP w Hajnówce, SG Narewka, Białowieża oraz Dubicze Cerkiewne, ITD Białystok, Służba Celno - Skarbowa, Służba Więzienna, KP SP w Hajnówce, Wojewódzki Sztab Wojskowy w Białymstoku oraz straż leśna i pracownicy terenowi Nadleśnictwa Browsk.

Tematyka spotkania była bardzo ważna dotyczyła m.in. potrzeby wspierania i umacniania wielostronnej współpracy z innymi służbami mundurowymi.

Potrzeba ta, nabiera szczególnego wymiaru jeśli chodzi o tak cenny i ważny obiekt jakim jest Puszcza Białowieska. Zakłada się, iż dzięki współpracy podniesione zostaną kwalifikacje, zwiększony zostanie również potencjał merytoryczny poszczególnych instytucji.

Takie spotkanie to okazja do integracji wszystkich służb, nawiązania dobrych kontaktów i burzenia dystansu co później pomaga w codziennej wspólnej pracy.