Asset Publisher Asset Publisher

Hajnowski piknik ekologiczny

III Turniej Międzyszkolny, dobra zabawa, rywalizacja szkół, zawody i Nadleśnictwa Leśnego Kompleksu Puszczy Białowieskiej. 3 czerwca br. wszyscy dobrze się bawili na VI Festynie Ekologicznym, który odbył się w hajnowskim parku miejskim.

Hajnowski piknik miał na celu uświadomienie znaczenia segregacji i recyklingu odpadów, które powstają w naszych domach, ale też uzmysłowić, że czasami bezwiednie wyrzucony w lesie papierek może naprawdę zaszkodzić środowisku.

Jedną z głównych atrakcji dla odwiedzających namiot Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Puszcza Białowieska" była „ścieżka ekologiczna", na której czekały na uczestników różne zadania, m.in. dopasowanie znalezionego pióra do gatunku ptaka, który je zgubił, rozpoznawanie tropów zwierząt żyjących w Puszczy Białowieskiej oraz gatunków drzew, krzewów i roślin zielnych występujących na tym terenie. Każdy mógł sprawdzić, co wie na temat przyrody, a przy okazji dowiedzieć się o wielu ciekawostkach na temat „Królowej Polskich Puszcz". Bo przecież przyroda uczy najpiękniej. Wśród uczestników konkursów zostały rozlosowane atrakcyjne nagrody.

Piknik ekologiczny miał przyczynić się również do tego, aby ludzie zaczęli dyskutować na temat swoich działań i ich konsekwencji w zakresie ochrony środowiska.  Mogłoby to wpłynąć na podwyższenie świadomości, aby  np. palenie śmieci czy wywożenie ich do lasu nie odbywało się już za milczącym przyzwoleniem sąsiadów.