Asset Publisher Asset Publisher

Gwiazdka z leśnikiem.

W okresie poprzedzającym Święta Bożego Narodzenia szczególną uwagę należy zwrócić na dzieci. Nie wszystkie mają prawidłowo funkcjonujące domy.

Tym, którzy najbardziej tego potrzebują, pomagają inni. Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego ELEOS przy ul. Dojnowskiej  w Białymstoku jest takim właśnie miejscem. Dzieci przychodzą do świetlicy po zajęciach szkolnych gdzie przy wsparciu wychowawców i wolontariuszy odrabiają lekcje i nadrabiają zaległości w swoim procesie dydaktycznym. Po obowiązkach czas na przyjemność w związku z tym czas spędzony wspólnie upływa na zajęciach indywidualnych i grupowych, kiedy to podopieczni mają możliwość rozwijania swoich pasji i zainteresowań.

Leśniczy Leśnictwa Rybaki Jan Kononiuk odwiedził podopiecznych tej placówki, opowiedział im o swojej pracy, życiu i zachowaniu zwierząt w lesie. Większość z podopiecznych nigdy nie była w większym kompleksie leśnym.  Dzieci rozpoznawały drzewa i krzewy leśne, nauczyły się także zasad prawidłowego zachowania w lesie. Na zakończenie spotkania otrzymały drobne upominki.